Fundusz Osiedlowy Komunikaty Infrastruktura Sprawy społeczne Środowisko Rada Osiedla Kowale Zasobnik
21 Czerwca 2024, imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

 Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu w bardzo dużym stopniu pochodzi z domowych pieców, kotłów oraz kominków i związane jest z:

  • spalaniem złej jakości węgla oraz wilgotnego drewna
  • paleniem śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach
  • używaniem starych instalacji grzewczych tzw.kopciuchów
Takie zanieczyszczenie nazywamy " niską emisją" , ponieważ do powietrza dostają się szkodliwe substancje za pomocą kominów o wysokości do 40 m
 
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Dokument przyjęty 30 listopada 2017 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała wprowadza na obszarze Gminy Wrocław ograniczenia w zakresie użytkowania instalacji w których następuje spalanie paliw.
 
Uchwała dotyczy mieszkańców,podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą ,właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot i samorządów lokalnych, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacji na paliwo stałe o mocy poniżej 1 MW
i określa rodzaj paliw i instalacji jakie można użytkować oraz terminy obowiązywania przepisów.

od 1 lipca 2018 r zakaz stosowania następujących paliw:
  • węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  • mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm
  • biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym  powyżej 20%

W nowo uruchamianych kotłach można spalać gaz lub lekki olej opałowy

 
od 1 lipca 2024 r zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych poniżej 3 klasy( tzw kopciuchów)

od 1 lipca 2028 r zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe( w tym piece 3, 4 i 5 klasy muszą zostać wycofane z użytku do 30 czerwca 2028r
 
*Piece węglowe spełniające wymagania ekoprojektu mogą pozostać tylko w miejscach, w których nie ma, potwierdzonej przez operatora sieci, technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
Jeśli zaistnieje taka możliwość techniczna, kocioł będzie można stosować 15 lat od jego zainstalowania.
 
Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2022
web design by AGENA