Fundusz Osiedlowy Komunikaty Infrastruktura Sprawy społeczne Środowisko Rada Osiedla Kowale Zasobnik
21 Czerwca 2024, imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
Fundusz Osiedlowy edycja 2019Fundusz Osiedlowy edycja 2022

Fundusz Osiedlowy – będą spowalniacze na ulicach osiedlowych!

 Fundusz Osiedlowy to pula środków finansowych przydzielana mieszkańcom każdego osiedla (w przypadku Kowal to 453000zł), która może być wykorzystana na wybrane przez mieszkańców cele inwestycyjne.
Mechanizm działania FO opiera się o procedurę postępowania na którą składają się kolejno etapy:
    1. ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, kanałach informacyjnych Rady Osiedla o rozpoczęciu edycji FO
    2. zbieranie wniosków mieszkańców
    3. konsultacje społeczne
    4. określenie rangi zadań zgłoszonych do realizacji przez Radę Osiedla
Wszystkie etapy postępowania są potwierdzane stosowną informacją w kanałach informacyjnych Rady Osiedla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pierwsza edycja FO miała miejsce w 2019 roku.
W dniach 08.10. 2019r - 28.10. 2019r zebrano wnioski Mieszkańców Kowal, natomiast w dniach 30.10.2019r. I 07.11.2019r. przeprowadzono warsztaty konsultacyjne.
Zgłoszonym do realizacji wnioskom przyznano rangę według kolejności:
    1. Inteligentne przejścia dla pieszych na ulicy Kowalskiej
    2. Progi zwalniające na ulicach osiedlowych
    3. Oświetlenie chodnikowe na ulicy Chłopskiej 100m
    4. Oświetlenie ulicy Szczycieńskiej do skrzyżowania z ulicą Tczewską
    5. Montaż monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 8. ul. Kowalska 105
    6. Montaż radaru ostrzegawczego dla kierowców przekraczających prędkość
    7. Rewitalizacja placu zabaw na boisku szkolnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 8. ul. Kowalska 105
    8. Utwardzenie nawierzchni destruktem bitumicznym na odcinku 100m z ulicy Ełckiej do ulicy Kwidzyńskiej

W toku prowadzonych konsultacji zwrócono także na konieczność poprawy bezpieczeństwa na ulicy Działdowskiej a zwłaszcza na jej skrzyżowaniu z ulicą Tczewską.
Konsultacje ostatecznie zakończono w dniu 13. 11. 2019r. W konsultacjach wzięło udział około 50 osób.
Przy ocenie rangi Radni kierowali się przede wszystkim priorytetem bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz komfortem zamieszkiwania Mieszkańców.

W lutym 2020 roku rozpoczął się etap opiniowania zgłoszonych wniosków przez jednostki miejskie w wyniku, którego zaopiniowano negatywnie budowę interaktywnych przejść dla pieszych w ul. Kowalskiej. Jako uzasadnienie negatywnej opinii podano niepowszechność takiego rozwiązania na obszarze Miasta Wrocławia oraz zaproponowano realizację stosowanego już w mieście a zarazem bardziej kosztownego rozwiązania zamiennego w postaci azylu.
Z racji na fakt, że przygotowanie do budowy azyli na przejściach dla pieszych w ulicy Kowalskiej realizowane było w ramach innego postępowania, które rozpoczęło się znacznie wcześniej niż edycja Funduszu Osiedlowego delegacja Rady Osiedla nie wyraziła zgody na wykorzystanie środków Funduszu Osiedlowego do realizacji tego zadania, gdyż byłoby to działanie na szkodę Osiedla.
W związku z powyższym przystąpiono do realizacji kolejnego według rangi zadania „Progi zwalniające na ulicach Osiedlowych”.
Wydział Inżynierii Miejskiej przystąpił do opiniowania zgłoszonych lokalizacji, w wyniku czego wiosną 2021r zaopiniowano negatywnie budowę spowalniaczy na ulicy Działdowskiej oraz Bocianiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Kowalską i przejazdem kolejowym. Jako powód odmowy realizacji spowalniaczy w tych miejscach podano brak wymaganej odległości od łuku lub skrzyżowania, która według normy powinna wynosić nie mniej niż 20m po każdej ze stron spowalniacza.
W zamian za to w rejonie skrzyżowania ulic Działdowskiej i Tczewskiej zasugerowano Radnym wystąpienie osobnym wnioskiem o budowę przejścia dla pieszych w tym rejonie.
W dniu 21 kwietnia kończąca kadencję Rada Osiedla Kowale uchwałą nr LII/187/21 postanowiła wystąpić o budowę przejścia dla pieszych w tym rejonie.
W przypadku pozostałych zgłoszonych ulic z pozyskanych ze źródeł ZDiUM informacji wynika, że w październiku planowane jest wyłonienie firmy realizującej dokumentację projektową, w listopadzie planowane jest podpisanie umowy na dokumentację, przewidywany czas realizacji dokumentacji do końca marca 2022 r. Jeśli dokumentacja będzie sfinalizowana wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami w przewidywanym terminie, wówczas w kwietniu 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do tego zadnia.
Ewentualne spowalniacze na ulicy Działdowskiej pomiędzy przejazdem kolejowym, a ulicą Kwidzyńską po wprowadzeniu strefy zamieszkania na ulicy Ełckiej w okolicy Centrum Aktywności Lokalnej będą realizowane w ramach odrębnego zadania.

 


SZANOWNI MIESZKAŃCY KOWAL - Edycja 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkanców Osiedla Kowale na konsultacje społeczne prowadzone w dniach 08.10-07.11.2019r przez Radę Osiedla w ramach Funduszu Osiedlowego.
Fundusz Osiedlowy to zupełnie nowy element partycypacyjnego budżetu Wrocławia, który w ramach swojego "portfela" stwarza mieszkańcom osiedla możliwość ubiegania się o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji na terenie osiedla.
Podstawą do ubiegania się będzie wola i głos mieszkańców, a wymogiem przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o środki budżetowe.
Fundusz Osiedlowy został stworzony przy współudziale członków Rad Osiedli jako narzędzie wzmacniające podmiotowość Rady Osiedla w kształtowaniu porządku przestrzennego osiedla i integracji społeczności lokalnej.
Na wydatki inwestycyjne w latach 2020-2021 nasze osiedle otrzymało do dyspozycji 446 951,37zł
W związku z powyższym najbliższym czasie Rada Osiedla Kowale przedstawia harmonogram działań:

 

  • Tutaj otrzymasz wszelkie niezbędne informacje! 08.10 (wtorek) o godzinie 17:30 - Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej 105,
  • Zgłoś swoje propozycje! 08.10-28.10 - Zbieranie wniosków dotyczących inwestycji poprzez ankiety papierowe podczas dyżurów Rady Osiedla w każdą środę w godzinach 18-19 lub do skrzynki pocztowej przy ul. Czajczej 2 lub elektronicznie na adres skrzynki mailowej: rok@kowale.wroclaw.pl,
  • Weź czynny udział w konsultacjach społecznych! 30.10 (środa), 07.11 (czwartek) - Warsztaty konsultacyjne w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Czajczej 2 w godz. 18:00-20:00

 

Wszystkich Mieszkańców zapraszamy do czynnego udziału w budowaniu przestrzeni naszego Osiedla.

Więcej informacji o Funduszu Osiedlowym w materiałach udostępnionych przez Gminę Wrocław

 

Prezentacja Przewodniczącego Rady Marka Żuka ze spotkania informacyjnego.

 

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2022
web design by AGENA