Komunikaty Rada Osiedla Kowale Komunikacja miejska Kontakt Zasobnik Dyżury Radnych
23 Lipca 2019, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Wrocławski program usuwania azbestuWywóz odpadów komunalnychDyżury Radnych
Pogoda Wrocław z serwisu

Wrocławski program usuwania azbestu.

 

Weź udział we Wrocławskim programie usuwania azbestu!

 

Sko­rzy­staj z do­fi­nan­so­wa­nia - przy­stąp do “Pro­gramu usu­wa­nia azbe­stu i wy­ro­bów za­wie­ra­ją­cych azbest z te­renu Wro­cła­wia” re­ali­zo­wa­nego przez Wy­dział Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa Urzędu Miej­skiego Wro­cła­wia od 2012 roku.

 

Zamieścił: Sebastian Ucinek

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2018
web design by AGENA