Fundusz Osiedlowy Komunikaty Infrastruktura Sprawy społeczne Środowisko Rada Osiedla Kowale Zasobnik
26 Maja 2022, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Dyżury RadnychFundusz OsiedlowyZadania społeczne na rok 2022

W roku 2022 będą realizowane następujące zadania społeczne:

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Kowale przy ul. Kowalskiej 60

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Kowale ma już wieloletnią tradycję, a swoją działalność zaczynało jako Świetlica Osiedlowa przy Radzie Osiedla Kowale mieszcząca się przy ul. Kowalskiej 79. W 2018 roku działalność CADiMK została przeniesiona na ul. Kowalską 60. Założycielką placówki i wieloletnią prowadzącą była Pani Danuta Żyźniewska-Luboch, która z końcem 2020 roku odeszła na emeryturę. Dzięki jej zaangażowaniu i bezgranicznemu oddaniu powstał bardzo bogaty i wartościowy program aktywności dla Dzieci i Młodzieży z naszego Osiedla.
W ramach cyklicznych zajęć w ciągu roku szkolnego podopieczni Pani Danuty mogli rozwijać swoje uzdolnienia w zakresie artystycznym, kulturalnym, naukowym, rekreacyjnym i wypoczynkowym. Zajęcia miały formę prelekcji gdzie podopieczni mogli pozyskać odpowiednią wiedzę oraz warsztatów gdzie mogli osobiście rozwijać swoje umiejętności. Od momentu powstania CADiMK przeprowadzono na miejscu i poza miejscem działalności wiele zajęć tematycznych między innymi z zakresu: teatru, pantomimy i filmu, sztuki plastycznej i rzeźby, muzyczno-wokalnego, gier planszowych. Dodatkowo podopieczni mogli korzystać z zajęć w ramach wsparcia w procesie realizacji programu szkolnego podczas których otrzymywali pomoc w odrabianiu lekcji oraz darmowe korepetycje. Mogli również korzystać nieodpłatnej możliwości nauki języka angielskiego. Podopieczni CADiMK uczestniczyli także w wielu pożytecznych i szlachetnych akcjach charytatywnych jak zbiórka żywności dla potrzebujących.
W okresie wakacyjnym przez okres jednego miesiąca działalność CADiMK opierała się głównie na wypoczynku i rekreacji. W tym czasie działały półkolonie w ramach których realizowano wiele wyjść w plener, do kina i na basen. Podczas ogłoszonego lockdownu działalność została ograniczona do trybu zdalnego oraz spotkań na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Całość działalności prowadzona była dzięki środkom finansowym pozyskanym na ten cel przez Radę Osiedla Kowale.
Od lutego 2021 CADiMK był prowadzony pod tym samym adresem przez wyłonionego w konkursie operatora „Grupa z Pasją”. Bieżący program przeprowadzanych zajęć był podawany przez kanał informacyjny operatora Stowarzyszenie „Grupa z Pasją”. Podobnie jak wcześniej cała działalność finansowana jest ze środków pozyskanych na ten cel przez Radę Osiedla Kowale.
W roku 2022r zadanie będzie kontynuowane przez Radę Osiedla Kowale. Szczegółowy harmonogram działań zostanie podany w momencie rozpoczęcia realizacji zadania, które planowane jest na przełom lutego i marca 2022 roku. Uzyskana kwota dofinansowania na realizację tego zadanie wynosi 66 440zł.

Zadania Funduszu Czasu Wolnego

Fundusz Czasu Wolnego to pula środków finansowych przyznawanych Samorządowi Osiedlowemu w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na realizację zadań społecznych o charakterze jednorazowym lub cyklicznym. Samorząd Osiedlowy występuje do dedykowanej jednostki pomocniczej Gminy (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) z ofertą na realizację zadania społecznego, która jest oceniana przez wytypowaną do tego celu komisję weryfikacyjną i w przypadku akceptacji jest dopuszczana do realizacji.
Oferta na realizację zadania powinna zawierać szczegółowy opis zakresu i celu zadania, koszt jego realizacji z podziałem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz koszty usług.
Od paru lat z powodzeniem realizowane są zadnia o charakterze cyklicznym:
„Aktywne Kowale” - w ramach, którego realizowane były zajęcia z aktywności fizycznej pod nadzorem trenera. W ramach projektu prowadzone były ćwiczenia: Nordic Walking, gimnastyka, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia na urządzeniach: Orbitrek, Rowerze treningowym, wiosłach treningowych. Zadanie było realizowane w grupach do 15 osób. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.
„Praktyczny Mieszkaniec” – w ramach, którego prowadzone były kurs i warsztaty krawieckie z wykorzystaniem maszyn do szycia pod nadzorem instruktora. Zadanie realizowane było w grupach do 8 osób. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.
Realizacja zadań zależy od obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.
Zadania te będą kontynuowane w roku 2022.

Festyn Osiedlowy 2022


W ramach zadań społecznych w roku 2022 w okresie letnim planuje się organizację Festynu Osiedlowego lub kilku mniejszych imprez plenerowych w zależności od obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. W programie imprez atrakcje muzyczno-taneczne, konkursy, gry i zabawy. Szczegółowy program festynu lub innych imprez plenerowych zostanie podany po opracowaniu przez Komisję spraw społecznych, kultury i oświaty oraz zatwierdzeniu przez Radę Osiedla.
Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 6000zł.

Zajęcia ruchowe z elementami Kickboxingu dla dzieci i młodzieży.


W ramach zadań społecznych w roku 2022 odbędą się zajęcia ruchowe z elementami kickboxingu dla dzieci i młodzieży. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.

Zespół wokalno instrumentalny


W ramach zadań społecznych w roku 2022 będzie realizowane zadanie „Zespół Wokalno-Instrumentalny”.  Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 5000zł.

Klub Seniora

W ramach zadań społecznych w roku 2022 będzie realizowane zadanie „Klub seniora”. W ramach tego zadania realizowane są różne formy aktywności dla seniorów w tym: wycieczki, wyjścia do teatru i kina, spotkania integracyjne oraz imprezy okolicznościowe. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 10000zł.

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2022
web design by AGENA