Fundusz Osiedlowy Komunikaty Infrastruktura Sprawy społeczne Środowisko Rada Osiedla Kowale Zasobnik
25 Września 2023, imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Centrum Aktywności LokalnejZadania społeczne na rok 2022

W roku 2022 będą realizowane następujące zadania społeczne:

 

Zadania Funduszu Czasu Wolnego 2022

Fundusz Czasu Wolnego to pula środków finansowych przyznawanych Samorządowi Osiedlowemu w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na realizację zadań społecznych o charakterze jednorazowym lub cyklicznym. Samorząd Osiedlowy występuje do dedykowanej jednostki pomocniczej Gminy (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) z ofertą na realizację zadania społecznego, która jest oceniana przez wytypowaną do tego celu komisję weryfikacyjną i w przypadku akceptacji jest dopuszczana do realizacji.
Oferta na realizację zadania powinna zawierać szczegółowy opis zakresu i celu zadania, koszt jego realizacji z podziałem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz koszty usług.

W ramach tego zadania realizowane jest zadanie cykliczne "Kowalskie Kino Plenerowe" na terenie zielonym przy ulicy Ełckiej 34. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 10 000zł.

 

Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2022

W ramach zadania "Senioralny Fundusz Wyjazdowy" dla Mieszkancow Kowal w grupie wiekowej 60+ realizowana jest autokarowa wycieczka do Opola. W programie wycieczki jest zwiedzania Centrum Opola oraz Muzeum Piosenki Polskiej. Uczestnikom wycieczki zapewnia się obiad i poczęstunek w autobusie.

Pozyskana kwota dofinansowania na ten cel wynosi 5000zł.

 

Zadania cykliczne 2022

Od paru lat z powodzeniem realizowane są zadnia o charakterze cyklicznym:

"Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Kowale" - przy ul. Kowalskiej 60 oraz ulicy Ełckiej 34

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Kowale ma już wieloletnią tradycję, a swoją działalność zaczynało jako Świetlica Osiedlowa przy Radzie Osiedla Kowale mieszcząca się przy ul. Kowalskiej 79. W 2018 roku działalność CADiMK została przeniesiona na ul. Kowalską 60. Założycielką placówki i wieloletnią prowadzącą była Pani Danuta Żyźniewska-Luboch, która z końcem 2020 roku odeszła na emeryturę. Dzięki jej zaangażowaniu i bezgranicznemu oddaniu powstał bardzo bogaty i wartościowy program aktywności dla Dzieci i Młodzieży z naszego Osiedla.
W ramach cyklicznych zajęć w ciągu roku szkolnego podopieczni Pani Danuty mogli rozwijać swoje uzdolnienia w zakresie artystycznym, kulturalnym, naukowym, rekreacyjnym i wypoczynkowym. Zajęcia miały formę prelekcji gdzie podopieczni mogli pozyskać odpowiednią wiedzę oraz warsztatów gdzie mogli osobiście rozwijać swoje umiejętności. Od momentu powstania CADiMK przeprowadzono na miejscu i poza miejscem działalności wiele zajęć tematycznych między innymi z zakresu: teatru, pantomimy i filmu, sztuki plastycznej i rzeźby, muzyczno-wokalnego, gier planszowych. Dodatkowo podopieczni mogli korzystać z zajęć w ramach wsparcia w procesie realizacji programu szkolnego podczas których otrzymywali pomoc w odrabianiu lekcji oraz darmowe korepetycje. Mogli również korzystać nieodpłatnej możliwości nauki języka angielskiego. Podopieczni CADiMK uczestniczyli także w wielu pożytecznych i szlachetnych akcjach charytatywnych jak zbiórka żywności dla potrzebujących.
W okresie wakacyjnym przez okres jednego miesiąca działalność CADiMK opiera się głównie na wypoczynku i rekreacji. W tym czasie działają warsztaty letnie w ramach których realizowano wiele wyjść w plener, do kina i na basen. Podczas ogłoszonego lockdownu działalność została ograniczona do trybu zdalnego oraz spotkań na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Całość działalności prowadzona jest dzięki środkom finansowym pozyskanym na ten cel przez Radę Osiedla Kowale.
Od lutego 2021 CADiMK był prowadzony pod tym samym adresem przez wyłonionego w konkursie operatora „Grupa z Pasją”. Bieżący program przeprowadzanych zajęć był podawany przez kanał informacyjny operatora Stowarzyszenie „Grupa z Pasją”. Podobnie jak wcześniej cała działalność finansowana jest ze środków pozyskanych na ten cel przez Radę Osiedla Kowale.
W roku 2022r zadanie jest kontynuowane przez Radę Osiedla Kowale.  Uzyskana kwota dofinansowania na realizację tego zadanie wynosi 66 440zł.

 

"Zespół wokalno instrumentalny" - w ramach, którego prowadzone są zajęcia wokalno-instrumentalne.  Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 5000zł.


„Aktywne Kowale” - w ramach, którego realizowane są zajęcia z aktywności fizycznej pod nadzorem trenera. W ramach projektu prowadzone są ćwiczenia: Nordic Walking, gimnastyka, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia na urządzeniach: Orbitrek, Rowerze treningowym, wiosłach treningowych. Zadanie było realizowane w grupach do 15 osób. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.


„Praktyczny Mieszkaniec” – w ramach, którego prowadzony jest kurs i warsztaty krawieckie z wykorzystaniem maszyn do szycia pod nadzorem instruktora. Zadanie jest realizowane w grupach do 8 osób. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.

 

"Klub Seniora" - w ramach, którego dla Mieszkańców Kowal w grupie wiekowej 60+ realizowane są różne formy aktywności w tym: wycieczki, wyjścia do teatru i kina, spotkania integracyjne oraz imprezy okolicznościowe. Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 10000zł.

 

Ponadto w roku 2022 uruchomiliśmy dla młodszych mieszkańców osiedla:

"Zajęcia ruchowe z elementami Kickboxingu dla dzieci i młodzieży" - w ramach, którego realizowane są zajęcia z aktywności fizycznej z nauką podstaw Kickboxingu dla dzieci młodzieży pod nadzorem trenera.

Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 3500zł.

 


Realizacja wszystkich zadań zależy od obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.
 

Festyn Osiedlowy 2022

W ramach zadań społecznych w roku 2022 w okresie letnim przewidziana jest organizacja Festynu Osiedlowego lub kilku mniejszych imprez plenerowych w zależności od obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. W programie imprez atrakcje muzyczno-taneczne, konkursy, gry i zabawy. Szczegółowy program festynu lub innych imprez plenerowych zostanie podany po opracowaniu przez Komisję spraw społecznych, kultury i oświaty oraz zatwierdzeniu przez Radę Osiedla.
Uzyskana kwota dofinansowania na zadanie wynosi 6000zł. 

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2022
web design by AGENA