Komunikaty Rada Osiedla Kowale Komunikacja miejska Kontakt Zasobnik Dyżury Radnych
25 Kwietnia 2019, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Pogoda Wrocław z serwisu

Zebranie Zarządu Rady Osiedla Kowale w dniu 23. 08. 2013r.


23 sierpnia 2013 roku odbyły się obrady Zarządu Rady Osiedla Kowale, które otworzył Przewodniczący Zarządu Artur Kazimierowicz.

W posiedzeniu zebrania udział wzięło 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że osiągnięto kworum i  Zarząd jest władny do podejmowania decyzji.

Porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego został Zatwierdzony jednogłośnie poprzez głosowanie jawne.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Spotkanie z DJ-em, który poprowadzi oprawę muzyczną na festynie 7.09.2013r.
4. Omówienie zagadnień związanych z organizacją festynu.
5. Dyskusja
6. Zamknięcie obrad.

Przybyły na spotkanie DJ, który poprowadzi oprawę muzyczną festynu, ustalił z Radnymi jaki rodzaj muzyki będzie odtwarzany. Zaproponował dodatkowo dwa konkursy.
Współpracą z DJ-em i szczegółowymi ustaleniami zajmie się Pani Aneta Bajer.

Dopracowania wymagają jeszcze sprawy:
1. Podpisanie umowy na loty balonem.
2. Potwierdzenie zamówienia TOI-TOI .

Ponadto Przewodniczący Artur Kazimierowicz zaprosił osoby wystawiające stragany z zabawkami.
Radna Elżbieta Furmańska ustaliła z dyrektorem Przedszkola przy ul. Ełckiej zasady korzystania z prądu.
Radny Sebastian Ucinek przedstawił wyniki pozyskiwania nagród od sponsorów.

Ustalono, że w loterii fantowej weźmie udział 400 losów. Zaproponowano ceny losów 4zł i 5 zł. 7 osób głosowało za ceną 5 zł, 1 osoba za 4 zł. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku głosowania ustalono, że cena jednego losu wynosić będzie 5 zł.
Zasady loterii:
Zapieczętowane losy w cenie 5zł wszystkie wygrywają. Wartość wygranej jest różna. O ustalonej godzinie odbędzie się losowanie nagrody głównej.

Następnie po krótkiej dyskusji Przewodniczący zamknął obrady zebrania Zarządu Rady Osiedla Kowale.

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2018
web design by AGENA