Komunikaty Rada Osiedla Kowale Komunikacja miejska Kontakt Zasobnik Dyżury Radnych
25 Kwietnia 2019, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Pogoda Wrocław z serwisu

VI Sesja Rady Osiedla Kowale 31.07.2013 r.


   Obrady VI sesji Rady Osiedla Kowale otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Żuk.  Podpisano listę obecności (obecnych 11/15 radnych) i zatwierdzono porządek obrad, który zaproponował Przewodniczący Pan Marek Żuk .
Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący poprosił przedstawicieli Komisji o przedstawienie sprawozdania z ich pracy:


1. Sprawozdanie Komisji Drogowej: 

 • wysłano pisma do ZDIUM o spowolnieniu Chłopskiej i Tczewskiej oraz zamontowanie progów zwalniających. W odpowiedzi ZDIUM przesłał postulaty do WIM, skąd otrzymaliśmy pozytywne rozpatrzenie sprawy,
 • wystosowano pismo do Komendy Miejskiej Policji o statystkę wypadków w obrębie Osiedla Kowale,
 • wystosowano Pismo do WIM o podstawy prawne ustalenia objazdu drogi 455 w ciągu ulicy Kowalskiej.


2. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Melioracji:

 • przekazano informację o sprawie wysypiska odpadów przy ulicy Chłopskiej. Zgodnie z decyzją środowiskową właściciel ma usunąć odpady,
 • do interwencji został przedstawiony problem z dzikami na osiedlu,
 • do interwencji został skierowany problem wybudowania masztu telefonii komórkowej P4 przy ulicy Kowalskiej 112.


3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Osiedlowej i Bezpieczeństwa:

 • złożono pismo o konieczności montażu piłkochwytów dookoła boiska szkolnego,
 • zgłoszono do interwencji temat spożywania alkoholu i wycinki uschniętych drzew na terenie szkoły,
 • zgłoszono do interwencji temat drzewa na ulicy Lechitów, które koliduje z linią energetyczną,
 • zgłoszono do interwencji tematy związane z wykoszeniami traw na osiedlu.


4. Sprawozdanie Komisji ds. Kanalizacji:

 • skierowano pismo o inwentaryzacji w zakresie rowów melioracyjnych,
 • złożono pismo do MPWiK w sprawie ujawnienia planów kanalizacji deszczowej,
 • przekazano informację z 3M o planach tej firmy w ramach kanałach melioracyjnych,
 • zgłoszono interwencję dotyczącą monitoringu wywozu nieczystości z osiedla.

 

5. Sprawozdanie Komisji Kulturalno -  oświatowej:

 • podjęto rozmowy z ZOJM na temat remontu świetlicy środowiskowej,
 • przedstawiono oferty dotyczące organizacji Festynu Osiedlowego.


Ostatnim punktem sesji było przegłosowano wniosku  Przewodniczącego o przydzieleniu  zadań zgłoszonych przez mieszkańców do poszczególnych komisji.

Po dyskusji przewodniczący zamknął obrady.

 

Opracowali: Anna Piwowarska- Jakób, Sebastian Ucinek
 

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2018
web design by AGENA