Komunikaty Rada Osiedla Kowale Komunikacja miejska Kontakt Zasobnik Dyżury Radnych
25 Kwietnia 2019, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Pogoda Wrocław z serwisu

Czwarta Sesja Rady Osiedla Kowale 26 czerwca 2013 roku.

Obrady IV sesji Rady Osiedla Kowale otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Żuk.
Po podpisaniu listy obecności (9/15 radnych) Pan Marek Żuk zaproponował porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.
Rada ustaliła grafik dyżurów i postanowiła, że dniem dyżurów i obrad będzie środa.
Na początku postanowiono przyjąć uchwałę w sprawie wystąpienia do CIRS-u o dodatkową kwotę 3000zł na przeprowadzenie przez świetlicę osiedlową zadania „Mikołajki 2013”. Rada postanowiła przekazać jako wkład własny kwotę 250zł ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji rady Osiedla w 2013 roku. Realizację uchwały powierzono Zarządowi.
Ostatnim punktem było omówienie organizacji festynu osiedlowego, który zaplanowano na wrzesień 2013 roku.
Po dyskusji przewodniczący rady Pan Marek Żuk zamknął obrady.

 

Opracowała: Anna Piwowarska-Jakób

Rada Osiedla Wrocław Kowale 2013-2018
web design by AGENA